Zakres działalności

WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa koncentruje się przede wszystkim na realizacji strategii rozwijania działalności projektowo – inwestycyjnej i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług inżynierskich, do których należą:

 • Pozyskiwanie oraz weryfikacja terenów pod lokalizację pojedynczych lub grupowych elektrowni wiatrowych,
 • Pozyskiwanie i dzierżawa terenów pod budowę,
 • Pełna obsługa formalno –prawna inwestycji na każdym etapie jej realizacji, aż do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentacji budowlanej
 • Kompletacja dokumentacji w celu uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko,
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Wykonanie kompleksowych badań i pomiaru wiatru oraz ocena ich zasobu,
 • Profesjonalne projektowanie farm wiatrowych przy zastosowaniu programu Wind Pro,
 • Opracowanie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obsługa procedur administracyjnych,
 • Uzgadnianie oraz uzyskiwanie od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Dowództwa Sił Powietrznych na lokalizację elektrowni wiatrowych,
 • Informatyczna symulacja przewidywanego hałasu
 • Negocjowanie satysfakcjonujących, korzystnych, bezpiecznych i efektywnych umów na dostawę i serwis turbin wiatrowych,

Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (odsyłamy Państwa do zakładki „spis aktów prawnych”), wykorzystując doświadczenia z branży energetycznej oraz na bieżąco uwzględniając pojawiające się zmiany i tendencje.

Realizacja procesu projektowego na każdym etapie jego opracowywania odbywa się na najwyższym poziomie technicznym i graficznym z użyciem wspomagania komputerowego. Zastosowane rozwiązania gwarantują wykonalność projektów oraz uwzględniają optymalizację kosztów.

Do realizacji każdego projektu podchodzimy ze szczególną starannością zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, co spełnia oczekiwania klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.