Kontakt

WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000504194, kapitał zakładowy 50.000,00 zł

WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Oddział w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

BIURO ZARZĄDU
Tel. +48 52 3543610, fax +48 52 3543620
e-mail: biuro@windprojekt.pl

 

Formularz kontaktowy

Dojazd

WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Oddział w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław