WINDPROJEKT

KONCENTRUJE SIĘ NA REALIZACJI STRATEGII ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO - INWESTYCYJNEJ OFERUJĄC SWOIM KLIENTOM SZEROKI ZAKRES USŁUG INŻYNIERSKICH

PROGNOZĘ PRODUKTYWNOŚCI
FARM WIATROWYCH
OPIERAMY O RZETELNY POMIAR WIATRU

ZAUFANIE NASZYCH KLIENTÓW
BUDUJEMY STOSUJĄC POLITYKĘ
WYSOKIEJ JAKOŚCI

NAJLEPIEJ PROGNOZOWANA
INWESTYCJA